Blog - Nedělní přímluvy

Modlitba věřících - přímluvy na Slavnost Seslání Ducha svatého - LETNICE

Modlitba věřících - přímluvy na Slavnost Seslání Ducha svatého - LETNICE

Kristus říká: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ V síle tohoto poslání prosme za spásu celého světa:

Číst dál
Modlitba věřících - Nedělní přímluvy Nanebevstoupení Páně

Modlitba věřících - Nedělní přímluvy Nanebevstoupení Páně

Apoštolové společně s Ježíšovou matkou setrvávali v modlitbě a vyprošovali si dar Ducha svatého.[1] Následujme příklad apoštolů a podobně i my volejme k Bohu:

Číst dál
Modlitba věřících - neděle 6. velikonoční

Modlitba věřících - neděle 6. velikonoční

Tak jako v apoštolských dobách i dnes Bůh chce konat mezi lidem mocné činy. S důvěrou mu svěřme své modlitby.

Číst dál
Modlitba věřících - 5. neděle velikonoční

Modlitba věřících - 5. neděle velikonoční

Bůh nás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Proto mu svěřme své prosby:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy 3. neděle velikonoční

Modlitba věřících - přímluvy 3. neděle velikonoční

Jestliže věříme v Boha, můžeme v něj zároveň i doufat. Proto přednesme Bohu své modlitby:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na palmovou - květnou - pašijovou neděli

Modlitba věřících - přímluvy na palmovou - květnou - pašijovou neděli

Pán Ježíš se pro nás ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto se důvěrou modleme:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy 5. neděle postní

Modlitba věřících - přímluvy 5. neděle postní

Máme-li Kristova Ducha, můžeme s důvěrou doufat v Hospodina. Proto mu předložme své prosby:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy 3. neděle postní

Modlitba věřících - přímluvy 3. neděle postní

Skrze Ježíše Krista máme vírou přístup k Božímu pokoji. Proto můžeme s důvěrou doufat v Boží pomoc:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy 1. neděle postní

Modlitba věřících - přímluvy 1. neděle postní

Postní doba je časem modlitby za proměnu nás i světa. S důvěrou v našeho Pána předložme Bohu naše prosby:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy 7. neděle v mezidobí

Modlitba věřících - přímluvy 7. neděle v mezidobí

Ježíš nás vyzývá: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. S odhodláním naplnit jeho slovo se obraťme k nebeskému Otci:

Číst dál
Přímluvy

Přímluvy

3. neděle adventní

Bůh povzbuzuje svůj lid, aby neztrácel naději. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby:

Číst dál
PŘÍMLUVY - MODLITBA VĚŘÍCÍCH

PŘÍMLUVY - MODLITBA VĚŘÍCÍCH

1. neděle adventní, cyklus A

Na počátku posvátné doby adventní volejme k tomu, který byl, který je a který přijde: Pane, smiluj se.

Číst dál
Nedělní přímluvy na Krista Krále

Nedělní přímluvy na Krista Krále

12