Modlitba věřících

25. neděle, cyklus A

24. 9. 2023

Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají.[1] Proto nabídněme Pánu své modlitby: 

  1. Prosme o požehnání pro nastávající římskou synodu a pro zástupce jednotlivých zemí a společenství.[2]
  2. Prosme za Slovensko a prosme za voliče, kteří budou rozhodovat o osudu této země.[3]
  3. Prosme o nalezení způsobu, jak co nejrychleji nastolit spravedlivý mír pro Ukrajinu.[4]
  4. Prosme za českou vládu a za řešení nedobré ekonomické situace naší země.[5]
  5. Prosme za zastavení šíření laciných drog, které devastují Spojené státy i další země.[6]
  6. Prosme za ty, kterým se nedostává ocenění vlastní práce a nasazení pro druhé či pro společnost.[7]
  7. Prosme o dar širokého srdce a za ochotu měnit své pohledy na svět i na druhé lidi.[8]

Bože, ty jsi milosrdný a milostivý, shovívavý a plný lásky. Proto tě upřímně vzýváme: vyslyš naše prosby a buď naším Pánem navěky.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

[1] Srov. 25. neděle v mezidobí – cyklus A antifona k nedělnímu Žalmu 145.

[2] Zveřejněny podrobnosti a seznam účastníků synody.

[3] Slovensko čekají nejdůležitější volby za čtvrtstoletí.  

[4] Rusko útočilo po celé Ukrajině. Mrtví jsou v Chersonu, zranění v Kyjevě či Čerkasách.  Polsko přestalo Ukrajině dodávat zbraně.

[5] Úspory musí pokračovat, veřejné finance jsou výrazně nevyrovnané.

[6] Smrtonoš fentanyl. Američany sžírá drogová epidemie, může být ještě hůř?

[7] 25. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium.

[8] 25. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium.

[9] 25. neděle v mezidobí – cyklus A žalm, vstupní antifona.