Blog farnosti

Modlitba věřících - přímluvy na 2. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 2. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Svatý Pavel píše: „Kristus Ježíš je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!“ Předložme tedy s důvěrou naše modlitby nebeskému Otci a volejme: Pane smiluj se!

Číst dál
Katolický týdeník č. 8

Katolický týdeník č. 8

O čem píše Katolický týdeník č. 8: Postní pozvání k modlitbě a do ticha; V životě je zásadní vytrvalost; Utvářet prostor pro debatu; Výkon je prostředek, ne cíl; Podzemí, které otevírá oči;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 1. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 1. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Hospodin vyslyší ty, kteří k němu volají. Vzývejme ho a vyvyšujme, aby zachránil a uzdravil nás i svět, ve kterém žijeme a volejme: Pane smiluj se !

Číst dál
Katolický týdeník č. 7

Katolický týdeník č. 7

O čem píše Katolický týdeník č. 7: Novým arcibiskupem je Josef Nuzík; Kněží z Česka uhráli desáté místo; Téma: Ekonomické farní rady; V zajetí mě Bůh zbavil strachu; Přes poušť vede Bůh ke svobodě;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli v mezidobí, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli v mezidobí, cyklu B

Sestry a bratři, Bůh bere vážně starosti běžných lidí. Jako se tehdy obraceli na Ježíše s prosbou o pomoc, předložme i my Pánu své modlitby: S důvěrou volejme: Pane smiluj se !

Číst dál
Katolický týdeník č. 5

Katolický týdeník č. 5

O čem píše Katolický týdeník č. 5: Slavíme Krista jako světlo národů; Katolíci a anglikáni – setkání tradic; Téma: Zasvěcený život; Z Polanky až na jih Afriky; Valašsko – domov i pro lidskou duši;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 4. neděli v mezidobí, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 4. neděli v mezidobí, cyklu B

Sestry a bratři, slyšeli jsme, že Ježíš umlčuje zlo. Předložme Pánu všechna místa, kde se zlo objevuje, a prosme o vítězství Boží moci. S důvěrou volejme: Pane smiluj se !

Číst dál
Katolický týdeník č. 4

Katolický týdeník č. 4

O čem píše Katolický týdeník č. 4: Kostel obnoven i díky Čechům; Ve farnosti u neslyšících; Téma: Svědectví táty; Papežové a skrytý život slov; Nežijí, jak jsme je vychovali;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli v mezidobí, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli v mezidobí, cyklu B

Když Bůh viděl, že se ninivští občané obrátili, smiloval se nad nimi. S nadějí předložme Bohu své prosby, aby se smiloval nad světem, ve kterém žijeme: 

Číst dál
Katolický týdeník č. 3

Katolický týdeník č. 3

O čem píše Katolický týdeník č. 3: O dobrovolnictví i síle slov; Téma: Neděle Božího slova; Jak proměnit dějiště zločinu?; Vláda ve druhém poločase; Čtyřicet let s kulkou v hlavě; 

Číst dál
Ohlášení svátků 2024 na slavnost Zjevení Páně

Ohlášení svátků 2024 na slavnost Zjevení Páně

O slavnosti Zjevení Páně může jáhen po evangeliu z ambonu ohlásit pohyblivé svátky začínajícího církevního roku, které se odvíjejí od data Velikonoc.

Číst dál
Katolický týdeník č. 1

Katolický týdeník č. 1

O čem píše Katolický týdeník č. 1: Církev obětem nablízku; Nový biskup do Litoměřic; Svatá země prosí za spravedlivý mír; Téma: Staré dobré časy?; Doma: Plán, jak být lepšími;

Číst dál
Modlitba věřících - Svaté Rodiny a Matky Boží 1.1.2024, cyklu B

Modlitba věřících - Svaté Rodiny a Matky Boží 1.1.2024, cyklu B

Dnes se církev modlí za rodiny. Ve spojení se všemi křesťany se k této modlitbě připojme i my:

Číst dál
Modlitba věřících - vánoční týden, cyklu B

Modlitba věřících - vánoční týden, cyklu B

Bůh, dárce života, se k nám stále sklání a prokazuje svou lásku. S tímto vědomím předložme Bohu své prosby a společně volejme: Pane, smiluj se.

Číst dál
Katolický týdeník č. 51 - 52

Katolický týdeník č. 51 - 52

O čem píše Katolický týdeník č. 51 - 52: Co proroci říkali o Mesiáši; Hodinář od sv. Ignáce a Jakuba; I v Texasu zpíváme české koledy; Inspirace z klášterních kuchyní; Téma: Osamělost;

Číst dál