Blog farnosti

Katolický týdeník č. 15

Katolický týdeník č. 15

O čem píše katolický týdeník č. 15: Arcibiskup se ujímá úřadu; Nejlepší je prostě pomoct; V rodném domě Benedikta XVI.; Naději vidím v síle evangelia; Na internetu jsme někým jiným

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli velikonoční, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli velikonoční, cyklu B

Bůh oslavil svého Syna vítězstvím nad zlem a nad smrtí. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby a volejme: Pane, smiluje se.

Číst dál
Katolický týdeník č. 14

Katolický týdeník č. 14

O čem píše Katolický týdeník č. 14: Papež prosil za mír i za rukojmí; Kostel jako poslední útočiště; Téma: Odkaz Štěpána Trochty; Slavný seriál o Ježíši na TV Noe; Ať se vaše srdce nechvěje;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na neděli Vzkříšení, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na neděli Vzkříšení, cyklu B

Modlitba věřících
Neděle vzkříšení Páně

Číst dál
Katolický týdeník č. 13

Katolický týdeník č. 13

O čem píše Katolický týdeník č. 13: Pašijové hry přibližují Velikonoce; Vážíme si tě, Františku; Téma: Co je to spása?; Unikát z Bechyně: pašijový betlém; Když oltáře kvetou;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na Palmovou - květnou neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na Palmovou - květnou neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, aby Velikonoce proměnil v okamžik záchrany každého člověka. S důvěrou předložme Bohu své prosby a volejme: Pane, smiluj se!

Číst dál
Katolický týdeník č. 12

Katolický týdeník č. 12

O čem píše Katolický týdeník č. 12: Poklad na cestách; Filipínský prezident navštívil Strahov; Téma: Missa chrismatis; Spoluprožít pašije s Kristem; Rozhovor: Jubilant Aleš Opatrný;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Pán Ježíš nás svojí smrtí a vzkříšením vysvobodil od nadvlády zla, hříchu a smrti. Proto mu předložme své prosby a volejme:     Pane, smiluj se.

Číst dál
Katolický týdeník č. 11

Katolický týdeník č. 11

O čem píše Katolický týdeník č. 11: O roli žen s papežem i prezidentem; Pocta klášterním pivovarům; Téma: Úzkost ze smrti; Potřebujeme ještě půst? A jaký?; Doma: Příprava na mši s dětmi;

Číst dál
Katolický týdeník č. 10

Katolický týdeník č. 10

O čem píše Katolický týdeník č. 10: Biskupské svěcení v Litoměřicích; Kněží se mediálně vzdělávali; Být dnes opravdovým křesťanem; Téma: Záleží na mně; Vezmi svůj padák a následuj mě;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 2. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 2. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Svatý Pavel píše: „Kristus Ježíš je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!“ Předložme tedy s důvěrou naše modlitby nebeskému Otci a volejme: Pane smiluj se!

Číst dál
Katolický týdeník č. 8

Katolický týdeník č. 8

O čem píše Katolický týdeník č. 8: Postní pozvání k modlitbě a do ticha; V životě je zásadní vytrvalost; Utvářet prostor pro debatu; Výkon je prostředek, ne cíl; Podzemí, které otevírá oči;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 1. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 1. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Hospodin vyslyší ty, kteří k němu volají. Vzývejme ho a vyvyšujme, aby zachránil a uzdravil nás i svět, ve kterém žijeme a volejme: Pane smiluj se !

Číst dál
Katolický týdeník č. 7

Katolický týdeník č. 7

O čem píše Katolický týdeník č. 7: Novým arcibiskupem je Josef Nuzík; Kněží z Česka uhráli desáté místo; Téma: Ekonomické farní rady; V zajetí mě Bůh zbavil strachu; Přes poušť vede Bůh ke svobodě;

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli v mezidobí, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli v mezidobí, cyklu B

Sestry a bratři, Bůh bere vážně starosti běžných lidí. Jako se tehdy obraceli na Ježíše s prosbou o pomoc, předložme i my Pánu své modlitby: S důvěrou volejme: Pane smiluj se !

Číst dál