farní kostel sv. Václava

Kliknutím mapku aktivujete
Logo farní kostel sv. Václava, mučedníka
O místu:

img_0210

Kostel je písemně doložený už k roku 1313.

Časy náboženské reformace připomínají na západní straně renesanční kostelní věže z roku 1581 tři kamenné hlavy, z nichž jedna údajně patří Martinu Lutherovi. Z období renesance pochází i fragment malovaného kvádrování na jejím jihozápadním nároží, provedeném v červené barvě. Ve věži je od roku 1609 zavěšen zvon o váze 1100 kg, největší v okolí. Kostel je tvořen orientovanou plochostropou lodí mírně obdélníkového půdorysu, uzavřenou pravoúhlým presbyteriem na čtvercovém půdorysu. K severní straně presbyteria přiléhá sakristie s oratoriem v patře. Interiéru kostela dominuje barokní hlavní oltář s obrazem patrona kostela svatým Václavem od malíře Ignáce Russa z poloviny 18. století. Nejcennější památkou je renesanční dřevěný polychromovaný epitaf - náhrobní deska rodiny královského lesmistra Kašpara Nusse, který zemřel roku 1606.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 18.5. do 28.5.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
19.5.
08:00 Mše svatá

Na poděkování s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu Macháčkovu.

středa
22.5.
17:30 Mše svatá
pátek
24.5.
17:30 Mše svatá
neděle
26.5.
08:00 Mše svatá

Místo uskutečnění

N 50°35.31903', E 15°53.06697'

Sdílejte info