Blog - Nedělní přímluvy

Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli velikonoční, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli velikonoční, cyklu B

Bůh oslavil svého Syna vítězstvím nad zlem a nad smrtí. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby a volejme: Pane, smiluje se.

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na neděli Vzkříšení, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na neděli Vzkříšení, cyklu B

Modlitba věřících
Neděle vzkříšení Páně

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na Palmovou - květnou neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na Palmovou - květnou neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, aby Velikonoce proměnil v okamžik záchrany každého člověka. S důvěrou předložme Bohu své prosby a volejme: Pane, smiluj se!

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Pán Ježíš nás svojí smrtí a vzkříšením vysvobodil od nadvlády zla, hříchu a smrti. Proto mu předložme své prosby a volejme:     Pane, smiluj se.

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 2. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 2. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Svatý Pavel píše: „Kristus Ježíš je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!“ Předložme tedy s důvěrou naše modlitby nebeskému Otci a volejme: Pane smiluj se!

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 1. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 1. neděli doby Čtyřicetidenní, cyklu B

Hospodin vyslyší ty, kteří k němu volají. Vzývejme ho a vyvyšujme, aby zachránil a uzdravil nás i svět, ve kterém žijeme a volejme: Pane smiluj se !

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli v mezidobí, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 5. neděli v mezidobí, cyklu B

Sestry a bratři, Bůh bere vážně starosti běžných lidí. Jako se tehdy obraceli na Ježíše s prosbou o pomoc, předložme i my Pánu své modlitby: S důvěrou volejme: Pane smiluj se !

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 4. neděli v mezidobí, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 4. neděli v mezidobí, cyklu B

Sestry a bratři, slyšeli jsme, že Ježíš umlčuje zlo. Předložme Pánu všechna místa, kde se zlo objevuje, a prosme o vítězství Boží moci. S důvěrou volejme: Pane smiluj se !

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli v mezidobí, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli v mezidobí, cyklu B

Když Bůh viděl, že se ninivští občané obrátili, smiloval se nad nimi. S nadějí předložme Bohu své prosby, aby se smiloval nad světem, ve kterém žijeme: 

Číst dál
Ohlášení svátků 2024 na slavnost Zjevení Páně

Ohlášení svátků 2024 na slavnost Zjevení Páně

O slavnosti Zjevení Páně může jáhen po evangeliu z ambonu ohlásit pohyblivé svátky začínajícího církevního roku, které se odvíjejí od data Velikonoc.

Číst dál
Modlitba věřících - Svaté Rodiny a Matky Boží 1.1.2024, cyklu B

Modlitba věřících - Svaté Rodiny a Matky Boží 1.1.2024, cyklu B

Dnes se církev modlí za rodiny. Ve spojení se všemi křesťany se k této modlitbě připojme i my:

Číst dál
Modlitba věřících - vánoční týden, cyklu B

Modlitba věřících - vánoční týden, cyklu B

Bůh, dárce života, se k nám stále sklání a prokazuje svou lásku. S tímto vědomím předložme Bohu své prosby a společně volejme: Pane, smiluj se.

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli adventní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 3. neděli adventní, cyklu B

Bůh nám poslal svého Syna – SVĚTLO, které osvěcuje každého člověka. S důvěrou předložme Bohu naše temnoty a temnoty lidí okolo nás.

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 2. neděli adventní, cyklu B

Modlitba věřících - přímluvy na 2. neděli adventní, cyklu B

Pán připravuje cestu pro svoji radostnou zvěst. Přispějme k tomu svou modlitbou a s důvěrou se k němu obraťme:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 32. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 32. neděli v mezidobí, cyklu A

Se srdcem otevřeným Boží moudrosti pohlédněme do světa plného bolestí a modleme se za něj: volejme Pane smiluj se !

Číst dál
123