Blog - Nedělní přímluvy

Modlitba věřících - přímluvy na 25. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 25. neděli v mezidobí, cyklu A

Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají. Proto nabídněme Pánu své modlitby:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 24. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 24. neděli v mezidobí, cyklu A

Pán vybízí učedníky, aby uměli odpustit svým bližním. Poslušni této výzvy se obraťme k Pánu a společně volejme:

Pane smiluj se

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 23. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 23. neděli v mezidobí, cyklu A

Jestliže se shodnou dva nebo tři na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od nebeského Otce. Spolehněme se na Ježíšovo slovo a společně volejme k Nebeskému Otci: PANE SMILUJ SE !

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 22. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 22. neděli v mezidobí, cyklu A

Povznesme v modlitbě své dlaně k Bohu, aby se nám i celému světu stal pomocníkem: volejme PANE SMILUJ SE !

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na 21. neděli v mezidobí, cyklu A

Modlitba věřících - přímluvy na 21. neděli v mezidobí, cyklu A

Odpovědnost, kterou všichni neseme za církev a za svět, vložme teď do společné modlitby a volejme:  Pane, smiluj se.

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na neděli Svátku Proměnění Páně

Modlitba věřících - přímluvy na neděli Svátku Proměnění Páně

Učedníci na hoře Proměnění slyšeli Boží hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ V poslušnosti Božímu hlasu společně prosme:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na Těla a Krve Páně

Modlitba věřících - přímluvy na Těla a Krve Páně

Sestry a bratři, volejme k Bohu, který je přítomný ve všech věcech a který se nám dává v chlebě a víně eucharistické hostiny a prosme ho s důvěrou: Pane smiluj se

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na Slavnost Nejsvětější Trojice

Modlitba věřících - přímluvy na Slavnost Nejsvětější Trojice

Bůh tak miloval svět, že dal za nás svého jediného Syna. Proto mu svěřme své modlitby:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na Slavnost Seslání Ducha svatého - LETNICE

Modlitba věřících - přímluvy na Slavnost Seslání Ducha svatého - LETNICE

Kristus říká: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ V síle tohoto poslání prosme za spásu celého světa:

Číst dál
Modlitba věřících - Nedělní přímluvy Nanebevstoupení Páně

Modlitba věřících - Nedělní přímluvy Nanebevstoupení Páně

Apoštolové společně s Ježíšovou matkou setrvávali v modlitbě a vyprošovali si dar Ducha svatého.[1] Následujme příklad apoštolů a podobně i my volejme k Bohu:

Číst dál
Modlitba věřících - neděle 6. velikonoční

Modlitba věřících - neděle 6. velikonoční

Tak jako v apoštolských dobách i dnes Bůh chce konat mezi lidem mocné činy. S důvěrou mu svěřme své modlitby.

Číst dál
Modlitba věřících - 5. neděle velikonoční

Modlitba věřících - 5. neděle velikonoční

Bůh nás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Proto mu svěřme své prosby:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy 3. neděle velikonoční

Modlitba věřících - přímluvy 3. neděle velikonoční

Jestliže věříme v Boha, můžeme v něj zároveň i doufat. Proto přednesme Bohu své modlitby:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na palmovou - květnou - pašijovou neděli

Modlitba věřících - přímluvy na palmovou - květnou - pašijovou neděli

Pán Ježíš se pro nás ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto se důvěrou modleme:

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy 5. neděle postní

Modlitba věřících - přímluvy 5. neděle postní

Máme-li Kristova Ducha, můžeme s důvěrou doufat v Hospodina. Proto mu předložme své prosby:

Číst dál
12