Modlitba věřících
31. neděle v mezidobí – cyklus A
5. 11. 2023

Prorok Malachiáš klade otázku: „Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh?“[1] S úctou k Bohu i k našim bližním svěřme Pánu starost o ty, kteří potřebují pomoc: 

  1. Prosme o dary Ducha svatého a Boží vedení pro papeže Františka.[2]
  2. Prosme o řešení důsledků poškození přírody vlivem lidské činnosti a ochranu před dopadem na zdraví lidí.[3]
  3. Prosme o smíření a dlouhodobý pokoj pro oblast Palestiny a Izraele.[4]
  4. Prosme o požehnání pro českou ekonomiku, aby přinesla prospěch obyčejným lidem i státu.[5]
  5. Prosme za lidi, kteří nesou těžká životní břemena.[6]
  6. Prosme o dar naděje a víry ve smysl života zvláště pro mladé lidi.
  7. Prosme o spásu pro naše zemřelé příbuzné a přátele.[7]

Bože, ty dáváš pokoj našemu srdci. Chraň nás, abychom nesešli z cesty, mnohé nepohoršili a neopustili tvůj Zákon.[8] Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

[1] srov. 31. neděle v mezidobí – cyklus A  první čtení.

[2] Papež František v listopadu vybízí k modlitbě za svou službu.

[3] Indické Dillí pokryla hnědá mlha, úřady nechaly zavřít školy. Vědci z Ostravy jako první prokázali přítomnost plastů v placentě i plodové vodě současně 

[4] Izrael zabil dalšího velitele Hamásu. Dokud nezničíme Izrael, útoky ze 7. října budeme opakovat.  Západní břeh Jordánu je jako ventil před výbuchem.   

[5] ČNB zlepšila odhad letošního schodku veřejných financí na 3,6 procenta HDP.  Případné snížení úrokových sazeb bude zpočátku pozvolné.  ČNB je opatrná, ale všichni už vidí světlo na konci tunelu, říká Švejnar.

[6] srov. 31. neděle v mezidobí – cyklus A  evangelium.

[7] 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

[8] 31. neděle v mezidobí – cyklus A  první čtení.