Modlitba věřících

24. neděle, cyklus A

17. 9. 2023

Pán vybízí učedníky, aby uměli odpustit svým bližním.[1] Poslušni této výzvy se obraťme k Pánu a společně volejme: Pane smiluj se

  1. Prosme za církev, aby se stala tvůrcem pokoje a nositelem odpuštění.[2]
  2. Prosme o Boží pomoc pro země stižené záplavami a zemětřesením a za oběti těchto katastrof.[3]
  3. Prosme za Slovensko a plánované volby, které nasměrují tuto zemi na další roky.[4]
  4. Prosme o odvahu pro politiky rozhodující o budoucnosti naší země v oblasti zdraví.[5]
  5. Prosme za lidi spoutané nenávistí a touhou po pomstě.[6]
  6. Prosme na přímluvu sv. Ludmily za učitele a vychovatele.
  7. Prosme o Boží milost odpustit těm, kteří nám ublížili, a za uzdravení všech našich vnitřních zranění.[7]

Dobrý Bože, ty odpouštíš všechny naše viny a léčíš všechny naše neduhy.[8]  Uzdrav nás a dej nám sílu žít pro tebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

[1] srov. 24. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium.

[2] 24. neděle v mezidobí – cyklus A

[3] Děsivé výjevy po záplavách v Libyi.   Proč se lidem v Maroku nedostává po zemětřesení potřebné pomoci.

[4] Mezi Matovičem a Kaliňákem létaly pěsti.  Jdou slovenské strany na ruku Rusku a Číně? Pozitivně na Východ hledí Smer, SNS a Republika   

[5] Jurečkův vzkaz přepracovaným lékařům: „Tak přesčasy nedělejte“ Klimbla jsem na sále u živého pacienta, přiznává lékařka.  

[6] 24. neděle v mezidobí - Cyklus A 

[7] 24. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium.

[8] 24. neděle v mezidobí – cyklus A žalm.