Sestry a bratři, volejme k Bohu, který je přítomný ve všech věcech a který se nám dává v chlebě a víně eucharistické hostiny a prosme ho s důvěrou:

Pane smiluj se

  1. Prosíme Tě za jednotu všech křesťanů, abych si byli vědomi, že jsme pokrevní sestry a bratři, neboť v nás koluje Kristova krev a dohromady jsme jeho tajemným tělem.
  2. Laskavý Pane, svěřujeme ti ty, kdo hledají své povolání a nasměrování do života.[1]
  3. Prosíme Tě, abychom důstojně a v naší době srozumitelně slavili nádherné tajemství Kristovy eucharistické přítomnosti.
  4. Pane, pomoz svou moudrostí politikům, kteří připravují zásadní změny sociálního zabezpečení v naší zemi.[2]
  5. Prosíme Tě, abychom se všichni křesťané různých církví, brzo setkali u jednoho eucharistického stolu.
  6. Prosíme Tě, abys mocí své krve uzdravil všechna místa, kde teče krev v důsledku násilí, nenávisti a ozbrojených konfliktů. Mysleme na Ukrajinu a všechna jiná zraněná místa našeho světa.
  7. Prosíme za všechny, kterým se dáváš za pokrm a nápoj, aby po tobě nepřestávali lačnět a žíznit.

 

Pane Ježíši Kriste, přijmi prosby těch, kteří tě touží přijmout a uctívat pod způsobami chleba a vína. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

[1]  10. neděle v mezidobí – cyklus A

[2]  Třináct hodin jednání. Sněmovnou prošla úprava důchodového systému.