Učedníci na hoře Proměnění slyšeli Boží hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ V poslušnosti Božímu hlasu společně prosme:

  1. Modleme se za mládež, která se sjela na Celosvětovém setkání s papežem Františkem.[1]
  2. Modleme se za Slovensko, které se připravuje na podzimní volby a prožívá složitou politickou situaci.[2]
  3. Modleme se za ochranu před rostoucím napětím kolem Rusko – Ukrajinské války.[3]
  4. Modleme se za nalezení cest, jak zabránit zvyšujícím se teplotám v ovzduší a škodám na přírodě.[4]
  5. Modleme se za lidi, kteří nevěří státu ani médiím, protože cítí existenční obavy a zažívají pocit odcizení.[5]
  6. Modleme se ochranu lidského života ohroženého zásahy manipulátorů a sobců, které ho využívají a odhazují.[6]
  7. Modleme se o dar osobního setkání s Kristem pro všechny členy naše společenství.[7]

Bože, ty jsi povznesen nad celou zemí, vyslyš naše prosby a doveď nás do slávy svého království.[8] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

[1] Papež k mladým v Lisabonu: "Nebojte se ušpinit si ruce".

[2] Orbán hýbe Slovenskem: Fica inspiruje, maďarské strany povzbuzuje, ale část politiků děsí ‚orbánizace‘.

[3] ,Situace se stává nebezpečnější,‘ Země na východě NATO posilují obranu hranic, obávají se wagnerovců. Ve dvou ruských oblastech začali vydávat zbraně dobrovolníkům. ,Je to nezbytné,’ říká Putinův mluvčí. 

[4] V Řecku shořelo několikrát větší území než obvykle.  Nejvydatnější deště za 140 let. Čínské hlavní město se potýká s tajfunem Doksuri. 

[5] Antisystémové hnutí letos zastínilo tradiční xenofobní populisty, píše vnitro ve zprávě o extremismu.

[6] První papežova řeč v Lisabonu na Celosvětovém setkání mladých.  

[7] srov. Svátek Proměnění Páně evangelium.

[8] Svátek Proměnění Páně žalm.