Vstup:

 1. /: Pojď ke mně blíž a poslouchej, nesu ti radostné poselství:/

/: Bůh si vzpomněl na své slovo, splnil dávná proroctví.:/

 

 1. /: Ten, který byl, ten, který je, ten, který bud až na věky,:/

/: poslal světu Mesiáše, jak zněl příslib odvěký:/

 

 1. /: On přišel sem, na naši zem, kázat o lásce a pokání:/

/: svou krev prolil za nás všechny, zve nás k následování.:/

 

 1. /: Já za ním jdu, pojď také ty, půjdou nás zástupy, já to vím.:/

/: cestou úzkou, která vede do Kristova království:/

 

# KYRIE

Pane, náš Bože, smiluj se nad námi. Ježíši Kriste, smiluj se též.

Duchu Svatý, slyš naše prosby, Bože, slituj se.

Pane, náš Bože, smiluj se nad námi. Ježíši Kriste, smiluj se též.

Duchu Svatý, slyš naše prosby, Bože, slituj se.

Pane, náš Bože, smiluj se nad námi. Ježíši Kriste, smiluj se též.

Duchu Svatý, slyš naše prosby, Bože, slituj se.

 

# GLORIA

Sláva na výsostech Bohu a na zemi mezi lidmi mír.

Vzdáváme ti díky pro tvou velkou slávu,

Pane a Bože, nebeský Králi, Bože Otče všemohoucí.

Ty, který snímáš hříchy všeho světa, přijmi naše prosby,

smiluj se, Pane, smiluj se nad námi.

Jenom ty jsi Svatý, jenom ty jsi Pán,

Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.

Amen. Amen. Amen.

 

Před evangeliem:

Otevřme písmo a poslouchejme a poslouchejme

Promluví Bůh, Mistr a Pán

Otevřme písmo a poslouchejme

Ááááááá-men                                       (možno zpívat jako kánon)

 

 

Obětování I:                            

 1. Prosíme tě, dej nám Pane sílu,

chceme začít podle slov tvých žít.

Věříme, že jednou budem v míru

u tvého stolu společně víno pít.

 

 1. Dívej se na všechny naše zkoušky,

jak se utápíme v starostech,

bez tebe by svět byl jenom pouští,

bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl.                

 

 1. = 1.

 

 

Obětování II:

Požehnaný jsi Bože veliký, z tvé ruky všechno máme,

požehnaný jsi Bože veliký,

 

… 1.) chléb ti zde přinášíme

… 2.) víno ti přinášíme

… 3.) dary ti přinášíme.

 

 

# SANCTUS

Svatý, svatý, třikrát svatý, zástupů všech Pán.

Svatý, svatý, třikrát svatý, zástupů všech Pán.

Hosana chóry znějí, andělé chválu pějí, zástupů všech Pán.

(Hosana.)

Vchází ve jménu Páně, na věky požehnán je zástupů všech Pán.

 

# AGNUS DEI

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,

smiluj se, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,

smiluj se, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,

daruj nám, daruj svůj pokoj.

 

 

 

 

Přijímání:

 1. Ať požehnán je Bůh, 2. Ať požehnán je Bůh,

tam kde je zem úrodná,                 tam kde je zem nevlídná,

tam kde hojnost přebývá,              má duše žízní vyprahlá,

požehnán buď Pán!                       požehnán buď Pán!

 

 1. Vše, co dáváš ze svých dlaní,

s díky přijímám.

Všechno měníš v požehnání,

chválu ti vzdám!

 

 

Ref: Buď požehnané svaté jméno Tvé,

Buď požehnaný Pán! 

Buď požehnané svaté jméno Tvé,

Buď požehnaný svatý pánů Pán!

 

 1. Ať požehnán je Bůh, 5. Ať požehnán je Bůh,

když slunce svítí nad hlavou          když dny jsou plné strádání,

a život zdá se zábavou,                  když žal se skrývá v dávání,

požehnán buď Pán!                        požehnán buď Pán!

 

 1. Vše, co dáváš ze svých dlaní,

s díky přijímám.                            

Všechno měníš v požehnání,         

chválu ti vzdám!                           

 

Ref:

 

B: Dáš a vezmeš sám můj

pád i vítězství,

v mém srdci stále zní

jen slova žehnání.

 

Ref:

 

 

 

 

 

Závěr:

 

R:   Rozžíhá Maria svíce v nás. Temnotou s Marií projdem snáz.

Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz.

 

 1. Jí patří dík, že mrtvým lánům dal život Boží Syn

       že světlo vešlo do míst, kde dlouho ležel stín.  

 

Rozžíhá ...

 

 1. Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání,

       že padla vláda noci a přišlo svítání.            

 

Rozžíhá ...

 

 1. Jí patří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích,

       a nebýt Matky Boží, kdo znal by Knihu knih ?  

 

Rozžíhá ...

 

 1. Jí patří dí, že Kristův oheň nás nenechává spát,

       že rozehřívá ledy  a v teplo mění chlad.            

 

Rozžíhá ...

 

 1. Jí patří dík za všechna díla, co chrání pláštěm svým,

       dík za posilu v nouzi,  za pomoc trpícím.           

 

Rozžíhá ...

 

 1. Jí patří dík, zvláštní cestou si vede národ náš.

       Kéž rozezní se Ave, až přijde Mesiáš.         

 

Rozžíhá ...