1. Nebeský Otče, dej nám touhu po jednotě mezi církvemi i uvnitř naší církve.[1]
  2. Bože, svěřujeme ti proběhlé prezidentské volby a prosíme tě o pokoj pro naši zemi.[2]
  3. Laskavý Pane, přijď k zuboženým srdcím i místům zničeným válkou a vysvoboď je.[3]
  4. Přines pokoj do míst zvláště Jižní Ameriky či Íránu, kde lidé při střetech kvůli politice umírají nebo jsou zraňováni.[4]
  5. Králi nebe i země, prosíme tě o pomoc při řešení vážných změn klimatu způsobených člověkem.[5]
  6. Pane, prosíme tě za naše blízké, jejich rodiny a zvláště za ty, kteří tě neznají.
  7. Bože, pomoz našim kněžím, aby uměli po vzoru Jana Křtitele ukázat na Krista a dosvědčit, kdo je Syn Boží.[6]
Dobrý Otče, ty toužíš, aby se tvá spása rozšířila až do končin země.[7] Doveď všechny, kdo touží po tvé pomoci, do věčného domova. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Texty pro týden modliteb za jednotu křesťanů. Blíží se Týden modliteb za jednotu křesťanů.

[2] Prezidentské volby

[3] Kreml prý plánuje nový úder ze severu.  Republikánští radikálové chtějí omezit pomoc Ukrajině.  USA zadržely v Ománu íránské zbraně. Podle nich míří do Jemenu, kde hrozí znovuvypuknutí konfliktu .   Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2023.

[4] Pětina Brazilců souhlasí s kroky Bolsonarových stoupenců, kteří pronikli do vládních budov.  Pokračující demonstrace v Peru mají už pět desítek obětí. Protestující žádají předčasné volby. 

[5] Kalifornii zasáhly bouře, způsobují záplavy a výpadky proudu. Úřady nařídily evakuaci 25 tisíc obyvatel. Evropa loni zaznamenala druhý nejteplejší rok v historii měření. Teplota roste nejvíc na světě. 

[6] 2. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium.

[7] 2. neděle v mezidobí – cyklus A 1. čtení.