3. neděle adventní, cyklus A

11. 12. 2022

Bůh povzbuzuje svůj lid, aby neztrácel naději. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby:

  1. Prosme za církev, aby neztratila ani v této době odvahu hlásat radostnou zvěst o příchodu Mesiáše.
  2. Prosme za oběti lidských tragédií a jejich rodiny, prosme za lidi, kteří osobní problémy řeší agresí.
  3. Prosme za vládu naší země a prosme o probuzení občanské společnosti ochotné hájit základní společenské hodnoty i při volbě prezidenta.
  4. Prosme o ochranu pravdy před zkreslováním a prosme za odvážné lidi ochotné pravdu hájit.
  5. Prosme o omezení moci politiků, kteří prosazují své zájmy na úkor klimatu, svobody nebo obyčejných lidí.
  6. Prosme o Boží pomoc, moudrost a sílu pro rodiče, kteří se potýkají s problémy při výchově adoptovaných dětí.
  7. Prosme o dar naděje a Boží útěchy pro každého z našeho společenství.

Bože, ty zjednáváš právo utlačeným a otevíráš oči slepým. Naplň naši naději a přijď nás zachránit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.