Modlitba věřících
14. neděle v mezidobí, cyklus B
7. 7. 2024

Bůh přichází i tam, kde vládne zlo či lidská pýcha.[1] Proto Bohu předložme v modlitbě všechny oblasti, kde lidé zakouší jakoukoli nouzi, a s důvěrou volejme: Pane smiluj se ! 

  1. Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje prosme, abychom Božímu slovu rozuměli a žili ho srozumitelně.
  2. Pamatujme na naše sestry a bratry ve víře, kteří kdekoliv ve světě trpí, aby byli obdarováni pokojem a mírem.
  3. Prosme o Boží ochranu před všemi formami nadvlády totalitních režimů.
  4. Prosme za ochranu všech, kdo odjíždějí na prázdniny a dovolené.
  5. Prosme, abychom byli tvůrci dialogu a přátelství, kteří podávají ruku, a aby se mezi lidmi nevytvářel prostor pro nepřátelství.[2]
  6. Prosme za všechny naše blízké, kteří nepřijali evangelium.[3]
  7. Modleme se, aby sportovci i diváci fotbalového mistrovství Evropy dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.
  8. Prosme o odvahu svědčit o své víře druhým lidem.

Bože, na přímluvu svatého Prokopa, svatých Cyrila a Metoděje zvedáme své oči k tobě a doufáme, že se nad námi smiluješ a zachráníš nás.[4] Skrze Krista, našeho Pána. Am

 

[1] 14. neděle v mezidobí – cyklus B první čtení Ez 2,2-5.

[2] Papež vybízí k modlitbě za "sociální přátelství".

[3] 14. neděle v mezidobí – cyklus B první čtení i evangelium.

[4] 14. neděle v mezidobí – cyklus B Žalm 123.