Modlitba věřících
Nejsvětější Trojice, cyklus B
26. 5. 2024
Ježíš při svém nanebevstoupení posiloval učedníky: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“[1] S důvěrou v jeho blízkost přednesme své prosby a volejme:  Pane smiluj se

 

  1. Modleme se za děti, které v tyto dny nepřijímají poprvé „nějakou hostii“, ale přijímají JEŽÍŠE KRISTA pod způsobou chleba.[2]
  2. Modleme se za Tchaj-wan zkoušený válečnou hrozbou z Číny.[3]
  3. Modleme se za ochranu před všemi formami ohrožení z Ruska včetně dezinformací a za spravedlivý mír pro Ukrajinu.[4]
  4. Modleme se za Evropskou unii, Británii a další politické směřování Evropského kontinentu.[5]
  5. Modleme se o dar osvobození pro lidi spoutané strachem a úzkostí.
  6. Modleme se za naše přátele, spolužáky a spolupracovníky, kteří Boha nikdy nepoznali.
  7. Modleme se o dar vidět a žasnout nad Boží krásou a velikostí i přes mnohé bolesti našeho vlastního života.[6]

 

Bože, ty jsi nám zjevil tajemství svého vnitřního života. Sešli nám svého Svatého ducha, abychom mohli stále žít z tvé lásky. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána

 

[1]  Nejsvětější Trojice - Cyklus B evangelium.

[2]  Jan 6,48 Jsem chléb živý. Ježíš neřekl „já jsem proměněná hostie…“

[3]  Čína zahájila okolo Tchaj-wanu vojenské cvičení. Nasadila pozemní síly, letectvo i námořnictvo.   

[4] Rusové postoupili u Časiv Jaru, ve Vovčansku zabředli do pouličních bojů.  Rusko chce zabrat větší část Baltu, znervózňuje Finy a Litevce.  V Polsku zadrželi devět podezřelých ze sabotáže na pokyn Ruska. ‚Hovoříme o najatých lidech,‘ řekl Tusk.      

[5] Překvapivé oznámení. Volby budou už 4. července, oznámil britský premiér.  Rozkol nacionalistů. S AfD nechce být ve frakci Le Penová ani česká SPD.    

[6] Nejsvětější Trojice - Cyklus B – Slavnost Nejsvětější Trojice.