Apoštolové společně s Ježíšovou matkou setrvávali v modlitbě a vyprošovali si dar Ducha svatého.[1] Následujme příklad apoštolů a podobně i my volejme k Bohu:

 

  1. Prosme za biřmovance a všechny, kdo hlásají evangelium, aby se nechali naplnit mocí Ducha svatého a jednali v jeho síle.
  2. Prosme o mír přicházející od Boha pro Ukrajinu a Súdán.[2]
  3. Prosme za novináře a pracovníky sdělovacích prostředků, vyprošujme jim dar odvahy sdělovat nezkreslené informace.[3]
  4. Prosme za všechny postižené mohutnými záplavami a požáry v Itálii, Barmě či Kanadě.[4]
  5. Prosme za ty, kdo se ocitli sami a tíží je osamělost.[5]
  6. Prosme za sportovce, aby budovali kulturu vzájemného setkání, hájili lidskou důstojnost a nástroje bratrství.
  7. Prosme o dary Ducha svatého, které schází našemu společenství, aby se mohlo plně zapojit do hlásání evangelia.

 

Bože, ty jsi naše světlo a naše spása, ty jsi záštita našeho života.  Daruj nám svého Ducha, abychom směli přebývat v tvém domě a požívat tvé něhy.[6]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

[1] 7. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 1,12-14.

[2] Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na květen 2023. Ukrajinci se o raněné starají. Rusové je nechávají na místě zemřít. Boje v Súdánu nabírají na intenzitě.  

[3] 7. neděle velikonoční je Dnem modliteb za sdělovací prostředky. Sněmovna odvolala Köppla z vysílací rady kvůli střetu zájmů. ANO mu poslalo peníze ze svého účtu  

[4] Papež vyjádřil upřímnou soustrast po smrtících italských záplavách.  Déšť rozvodnil menší toky na východě Česka.  Západ Kanady ničí rozlehlé požáry.  Cyklon Mocha si v Barmě podle odhadů vyžádal stovky mrtvých.        

[5] Samota zvyšuje riziko předčasného úmrtí.

[6] 7. neděle velikonoční – cyklus A Žalm 27.