Tak jako v apoštolských dobách[1] i dnes Bůh chce konat mezi lidem mocné činy. S důvěrou mu svěřme své modlitby.

 

  1. Prosme za ty, kteří v následujících dnech budou biřmováni.
  2. Prosme o oživení české ekonomiky a prosme za ty, na které dopadají důsledky ekonomických úspor.[2]
  3. Prosme o Boží ochranu afrického kontinentu, který se stává kolbištěm světových geopolitických bojů.[3]
  4. Prosme o zastavení všech forem rozdělení v zemích Evropy a Boží požehnání pro všechny, kteří usilují o pokoj mezi národy.[4]
  5. Prosme za ty, kteří jednají zle, překrucují pravdu či manipulují veřejností.[5]
  6. Prosme za křesťany, kteří zakoušejí pronásledování.[6]
  7. Prosme o nové vylití Ducha svatého do našeho společenství, abychom sloužili jeho Dary ke společnému prospěchu.[7]

 

Dobrý Bože, ty podivuhodně jednáš s lidmi.

Neodmítej naše prosby a neodnímej nám svou lásku.[8]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

[1] Srov. 6. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 8,5-8.

[2] ÚSPORY: Vláda chce šetřit hlavně na dotacích, schodek plánuje snížit o 147,5 miliardy korun.

[3] Afrika jako geopolitické hřiště. Jakou alternativu vůči Číně a Rusku Západ kontinentu nabízí?

[4] Nová slovenská vláda může pohřbít šance prezidentky Čaputové na znovuzvolení.  Den Evropy 9. 5.   Slovensko hledá cestu z chaosu. Čeká ho bitva pěti expremiérů.

[5]  6. neděle velikonoční – cyklus A 2. čtení 1 Petr 3,15-18.

[6] Srov. 6. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 8,5-8. 6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany.

[7] 6. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 8,5-8, evangelium Jan 14,15-21.

[8] 6. neděle velikonoční – cyklus A Ž 66.