Jestliže věříme v Boha, můžeme v něj zároveň i doufat.[1] Proto přednesme Bohu své modlitby:

  1. Prosme o nové kněze, řeholníky a řeholnice, kteří nabídnou svůj život jako službu evangeliu.[2]
  2. Prosme za oblasti, kde se válčí, zvláště za Ukrajinu a Súdán.[3]
  3. Prosme za ochranu před všemi formami totalitní vlády a prosme za oběti těchto režimů dvacátého století.[4]
  4. Prosme o Boží pomoc, jak nést skutečnou pravdu a být chráněni před šířením lží a zmanipulovaných informací.[5]
  5. Prosme za děti, které jsou zataženy do obchodování s drogami, stávají se obětí násilí či manipulací na sociálních sítích.[6]
  6. Prosme za lidi, kteří jsou zklamáni vlastním neúspěchem nebo okolnostmi, které je provázejí a jsou často nespokojeni a zlí.[7]
  7. Prosme o Boží moudrost, abychom poznali Pána a to, co nám klade na srdce.[8]

Bože, ty nám ukážeš cestu k životu, u tebe je hojná radost. Vyslyš naše prosby a zachovej nás v bezpečí.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

[1] 3. neděle velikonoční – cyklus A 2. čtení 1 P 1,21.

[2] Probíhá týden modliteb za duchovní povolání.

[3] V bouřícím Súdánu uvázli čtyři Češi. Wagnerovci dostávají tanky T-90, v Belgorodu vzplanula elektrická stanice. 

[4] Varšavou prošel pochod stínů. Připomíná oběti katyňského masakru a smrt 22 tisíc Poláků. Odpusťte, nikdy více. Steinmeier se omluvil za všechny Němce.     

[5] ‚Politická křížová výprava.‘ Soudní spor Fox News a výrobce hlasovacích zařízení skončil urovnáním.

[6] Před dětmi pili alkohol, drogovali a hádali se.  Další tragická výzva na TikToku. V Ohiu zemřel třináctiletý chlapec.  Ženu při předávce drog u Plzně doprovázel pětiletý syn.  

[7] 3. neděle velikonoční – cyklus A evangelium Lk 24,13-35.

[8] 3. neděle velikonoční – cyklus A evangelium Lk 24,13-35.

[9] 3. neděle velikonoční – cyklus A Žalm 16, evangelium Lk 24,13-35.