Skrze Ježíše Krista máme vírou přístup k Božímu pokoji.[1] Proto můžeme s důvěrou doufat v Boží pomoc: 

  1. Prosme o dar víry a naděje pro katechumeny, kteří se připravují na křest.[2]
  2. Prosme za nového prezidenta, za jeho ochotu konat dobro a chránit spravedlnost a právo.[3]
  3. Prosme za země, kde vláda hledá cesty k omezení svobody vyjadřování a omezuje prosazování práva.[4]
  4. Prosme za Slovensko a jeho aktuální politický vývoj, prosme o ochranu této země.[5]
  5. Prosme za ty, kteří žijí v rozbitých rodinných vztazích a nedokáží to změnit.[6]
  6. Prosme za lékaře, zvláště za ty, kteří stojí v kritických rolích nebo čelí nezvladatelným nárokům.[7]
  7. Prosme o odvahu pozvat Pána Ježíše do svého života a předložit mu své soukromí.[8]

Dobrý Bože, ty jsi náš Bůh a my jsme lid, který vedeš. Vylij svoji lásku do našich srdcí a veď nás svojí milostí.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

[1] 3. neděle postní – cyklus A  2. čtení.

[2] Dnes probíhají skrutinia a církev se modlí za katechumeny.

[3] Inaugurace prezidenta ČR.

[4] Gruzínská vládní strana po protestech stáhla zákon o zahraničních agentech.      V Izraeli se stupňují protesty proti Netanjahuovi, bránily mu v odletu ze země. 

[5] Slovensko: Premiér nepopulární menšinové vlády v demisi opustil stranu, za niž byl zvolen.

[6] srov. 5. neděle postní – cyklus A  evangelium.

[7] Najít pediatra na Vysočině je skoro nemožné.  Jak pomoci přetíženým pohotovostem?  Před 20 lety u Nažidel tragicky zahynulo 20 lidí.

[8] 3. neděle postní – cyklus A  evangelium.

[9] Srov. 3. neděle postní – cyklus A žalm, 2. čtení.