Ježíš nás vyzývá: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.[1] S odhodláním naplnit jeho slovo se obraťme k nebeskému Otci: 

  1. Milující Otče, pomoz nám odstranit vzájemná napětí uvnitř církve a vybav nás schopností porozumět ostatním.[2]
  2. Pane, pomoz svou moudrostí politikům, kteří připravují zásadní změny sociálního zabezpečení v naší zemi.[3]
  3. Spravedlivý Bože, ukaž nám cestu, jak se bránit před ovlivňováním veřejného mínění přes sociální sítě.[4]
  4. Hospodine, stále neseme na paměti obyvatele zemětřesením postižených míst, buď s nimi a ukaž nám, jak pomoci.[5]
  5. Pane, zabraň další eskalaci války a přines mír na sužovaná místa.[6]
  6. Stvořiteli, požehnej všem, kdo se snaží férově podnikat a respektovat nezbytná pravidla.[7]
  7. Milosrdný Bože, pomoz nám překonat hněv nebo nenávist a prosíme tě, vlej do našich srdcí svůj pokoj.[8]

Dobrý Bože, daruj nám pravou moudrost, abychom ti patřili navěky.[9] Skrze Krista našeho Pána. Amen

 

 

[1] 7. neděle v mezidobí – cyklus A žalm.

[2] 7. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium. Papež František k postní době: Postní cesta je synodální.

[3] Jak bude vypadat reforma důchodového systému? Jurečka chce návrh zveřejnit v březnu.

[4] Hackování, falešné profily i zpravodajské informace. Skupina manipulovala volby po celém světě.  Vishing i smishing. Sociální inženýrství je na vzestupu, bijí na poplach experti. 

[5] Zázraky se dějí. V Turecku stále nacházejí živé. Zemětřesení je pro Sýrii větší pohroma než dlouholetá válka. Do země se nedostává humanitární pomoc. 

[6]  Rusko chystá na výročí začátku války masivní raketový útok.

[7] V Turecku se kvůli pádům některých budov zatýká ve velkém.  

[8]  7. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium.

[9] 7. neděle v mezidobí – cyklus A 2. čtení.